Často kladené otázky

Sakala Peter Často kladené otázky

Ako dlho trvá kurz?

Bežný kurz trvá 2-3 mesiace. V ponuke je aj zrýchlený kurz, ktorý trvá 1 mesiac.

Ponúkate aj doplnkovú výučbu?

V stálej ponuke sú kondičné jazdy, doškoľovacie kurzy a preskúšanie odbornej spôsobilosti.

Vaša autoškola je vo Varíne, jazdíte aj v Žiline?

Samozrejme. Všetky jazdy sú absolvované v Žiline a ak žiak/žiačka nie je zo Žiliny ponúkam aj doplnkové jazdy mimo centra Žiliny.

Je možnosť platiť na splátky?

Áno. Splátky je možné určiť každému žiakovi/žiačke individuálne.

Koľko rokov praxe majú vaši inštruktori?

Majiteľ autoškoly má vyše 20 ročnú prax vo výučbe a vedení autoškoly. Ostatní inštruktori majú 10 a 15 ročnú prax v danom odbore.

Ako často otvárate kurzy?

Nový kurz sa otvára podľa záujmu uchádzačov. Zvyčajne raz za mesiac.

Ako často býva teoretická časť kurzu?

Teoretická časť je prispôsobená väčšine žiakov, 2-3x do týždňa v popoludňajších hodinách .